Senka

Lokacija

Glavni preduslov za dobar rod i slatkoću vinove loze je SUNCE! Uzimajući u obzir ovu naučnu tvrdnju i činjenicu, počeli smo sa praćenjem puta vina koji nas je nedvosmisleno vodio ka lokaciji sa najvećim brojem sunčanih dana u godini! To je Negotinska Krajina, nadaleko čuvena od vajkada po rodu i slatkoći grožđa. Uz sve ovo, pridodajemo i specifičnost ruze vetrova uz Dunav i blizinu reke koja na ovom mestu pravi neverovatnu refleksiju sunca.

Na mestu gde je predviđena izgradnja ove solarne elektrane, 40-50 godina prošlog veka, prostirao se stari vinograd sa rekordnim prinosima i komadima grožđa od čak 4kg! Ovo je sada glinovito tle nepogodno za obnavljane vinograda zbog erozija koje su promenile strukturu zemljišta!

Nekada su veliki prekookeanski brodovi dolazili Dunavom i otkupljivali sve količine vina i grožđa, koje je važilo za najbolje. Čak i nadaleko čuvene i autoktone francuske i italijanske sorte grožđa, ovde su davale bolji prinos i slatkoću nego na geografskom poreklu!