Senka

16.07.2013. Početak izgradnje solarne elektrane

Preduzeće „Solaris Energy“ d.o.o  počelo je 15.07.2013. godine, uz finansijsku podršku i partnerstvo sa ProCredit bankom, pripremu terena za izgradnju prve solarne elektrane na području Negotinske krajine na teritoriji opštine Kladovo, čiji će kapacitet u prvoj fazi biti 999 kilovata (kW) i u koju se planiraju ulaganja više od 1,5 mil EUR.

Reč je o prvom projektu ove vrste u našoj zemlji čiji su investitori građani Republike Srbije i koji će biti realizovan zahvaljujući specijalnoj kreditnoj liniji ProCredit banke uz bespovratni podsticaj od 15% od vrednosti dobijenog kredita, namenjenog upravo ulaganjima u obnovljive izvore energije.

Reč investitora:

Naša solarna elektrana u Kladovu imaće ukupno dva bloka, čiji će proizvodni kapacitet iznositi dva puta po 999 kilovata, pri čemu sada započinjemo izgradnju prvog dela od 999 kW. Planirano je da se radovi obave veoma brzo i da nova elektrana započne sa radom već početkom oktobra ove godine.

Drago mi je da u ovaj projekat ulazimo zajedno sa ProCredit bankom kao partnerom, koja nam je zahvaljujući svom razumevanju i stručnosti na polju ulaganja u obnovljive izvore energije, od samog početka bila velika podrška u pripremi čitavog projekta, ali i u donošenju tako krupne investicione odluke.

Na mestu na kom će biti postavljeni fotonaponski paneli prve solarne elektrane na području Negotinske krajine su bili vinogradi koji su zbog puno sunca davali vrhunski rod. Vremenom je erozija zemljišta učinila svoje i od rodnog zemljišta je na tom mestu ostalo samo neplodno glinovito tlo i, naravno, sunce.